TITULACIÓNS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (S.U.G.)

 TITULACIÓN

Coruñ.

Ferrol

Lugo

Our.

Pont.

Sant.

Vigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

x

 

x

x

 

x

x

Grao en Arquitectura

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Belas Artes

 

 

 

 

x

 

 

Grao en Bioloxía

x

 

 

 

 

x

x

Grao en Ciencias Ambientais

 

 

 

x

 

 

 

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

x

 

 

 

x

 

 

Grao en Ciencias da Cultura e da Difusión Cultural

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Ciencias do Mar

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos

 

 

 

x

 

 

 

Grao en Ciencias Empresariais

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Ciencias Políticas e da Administración

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Comercialización e Loxística

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Comercio

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Comunicación Audiovisual

x

 

 

 

x

x

 

Grao en Consultoría e Xestión da Información

 

 

 

x

 

 

 

Grao en Dereito

x

 

 

x

 

x

x

Grao en Dirección e Xestión Pública

 

 

 

 

x

 

 

Grao en Economía

x

 

 

x

 

x

x

Grao en Educación Infantil

x

 

x

x

x

x

x

Grao en Educación Primaria

x

 

x

x

x

x

x

Grao en Educación Social

x

 

 

x

 

x

 

Grao en Enfermería

x

x

x

x

x

x

x

Grao en Enxeñaría Agraria

 

 

 

x

 

 

 

Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría Civil

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría da Enerxía

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría de Edificación

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría de Recursos Mineiros e Obras Subterráneas

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría Electrica

 

x

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial  e Automática

 

x

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

 

x

 

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

 

x

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografia

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

 

 

x

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría Industrial de Procesos

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría Informática

x

 

 

x

 

x

 

Grao en Enxeñaría Mecánica  

 

x

 

 

 

 

x

Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marino

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Enxeñaría Química

 

 

 

 

 

x

x

Grao en Enxeñería Mariña

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Estudos de Galego e Español

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Farmacia

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Filoloxía Clásica

         

x

 

Grao en Filosofia

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Física

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Fisioterapia

x

 

 

 

x

 

 

Grao en Historia

 

 

 

x

 

x

 

Grao en Historia da Arte

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Humanidades

 

x

 

 

 

 

 

Grao en Información e Documentación

 

x

 

 

 

 

 

Grao en Lingua e Literatura Españolas

x

 

 

 

 

x

 

Grao en Lingua e Literatura Galegas

x

 

 

 

 

x

 

Grao en Lingua e Literatura Inglesa

x

 

 

 

 

x

 

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Linguas Estranxeiras

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Logopedia

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Matemáticas

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Medicina

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Nutrición Humana e Dietética

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Odontoloxía

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Óptica e Optometría

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Pedagoxía

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Periodismo

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Podoloxía

 

x

 

 

 

 

 

Grao en Psicoloxía

 

 

 

 

 

x

 

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

 

 

 

 

x

 

 

Grao en Química

x

 

 

 

 

x

x

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

x

x

x

 

 

x

x

Grao en Socioloxía

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

 

 

 

 

 

 

 

Grao en Terapia Ocupacional

x

 

 

 

 

 

 

Grao en Traballo Social

 

 

 

x

 

x

 

Grao en Tradución e Interpretación

 

 

 

 

 

 

x

Grao en Turismo

x

 

 

x

 

 

 

Grao en Veterinaria

 

 

x

 

 

 

 

Grao en Xeografia e Historia

 

 

 

x

 

 

 

Grao en Xeografia e Ordenación do Territorio

 

 

 

 

 

x

 

 

[back top top]