IES CABO ORTEGAL - CARIÑO

Departamento de Orientación

Guía Ti elixes!

A Guía Ti Elixes! ten como finalidade informar e asesorar ao alumnado de educación secundaria sobre a oferta de estudos universitarios, formación profesional e outros estudos non regulados, así como das saídas profesionais ao seu remate. Foi publicada pola Concellaría de Xustiza Social e Coidados do Concello da Coruña con motivo da realización das XXVII Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional en 2019.

https://www.elorienta.com/ortegal/enlaces/guiatielixes2019.pdf

 

 
Becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos

El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos.

Requisitos:

1. Estar cursando 4º de ESO en un Centro de Enseñanza de cualquier Comunidad (o Ciudad) Autónoma del territorio español. DOCUMENTACIÓN: Certificado de matriculación en 4º de ESO expedido por el centro educativo. 2. Nota media de 7 puntos en 3º de ESO (aquellos participantes cuyas calificaciones sean cualitativas deberán consultar con la autoridad educativa de su comunidad autónoma las normas estipuladas para el cálculo de su calificación numérica) DOCUMENTACIÓN: Certificado de notas de 1º, 2º y 3º de ESO, expedido por el centro educativo. En este certificado deberán constar todas las notas finales de cada asignatura cursada. 3. Nota mínima de 7 puntos en la asignatura de inglés en 3º de ESO o en el idioma alternativo, en el caso de no cursar la asignatura de inglés. (aquellos participantes cuyas calificaciones sean cualitativas deberán consultar con la autoridad educativa de su comunidad autónoma las normas estipuladas para el cálculo de su calificación numérica) DOCUMENTACIÓN: Certificado de notas de 1º, 2º y 3º de ESO, expedido por el centro educativo, mencionado en el requisito número 2. 4. Información Tributaria de la unidad familiar. La participación en el Programa no requiere un nivel mínimo o máximo de ingresos por familia.

 

https://becas.faortega.org/#el-programa
Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes de grao medio

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional de grao medio con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 24 de setembro ata as 13:00 horas do día 27 de setembro de 2019.
Convocadas becas generales MEFP para estudios postobligatorios y universitarios 2019/2020

 

Becas generales 2019 - 2020

Ministerio de Educación y Formación Profesional

 
 

Publicada el 31 de julio de 2019, la convocatoria de becas generales para estudiantes que cursen estudios postobligatorios podrá solicitarse, siempre por internet, hasta el 1 de octubre de 2019 (las no universitarias) o hasta el 15 de octubre de 2019 (las universitarias).

En este portal se recoge toda la información relativa a esta convocatoria y se incluyen los plazos para la presentación de solicitudes, la ayuda para la cumplimentación del formulario y el acceso al formulario de solicitud.

Muy importante: dado que para realizar la solicitud de beca se requiere la aportación de determinados datos cuya obtención por parte del solicitante pude suponer realizar ciertas gestiones, se recomienda encarecidamente solicitar la beca con suficiente antelación, de forma que la solicitud pueda estar completada y presentada antes de la finalización del plazo indicado. En caso de no estar presentada en esa fecha (porque no se haya iniciado la solicitud o se haya dejado en borrador), dicha solicitud no podrá ser tramitada y se perderá de forma irrevocable el derecho que se pudiera tener a la beca.
Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo Curso 2019 -2020

 

 
Plazo de presentación de solicitudes:ABIERTO desde el 28 de julio de 2019 hasta el 26 de septiembre de 2019

Índice
Información orientativa. Ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera

Aberto o período extraordinario de presentación de solicitudes desde o 2 de setembro ata o día 10 ás 13:00 horas. Coa finalidade de axudar na toma de decisións das persoas interesadas en facer solicitudes destas ensinanzas no período extraordinario, facilítanse listaxes informativas cos seguintes datos:

Listaxes separadas por réxime e modalidade, para grao medio; ordenadas por provincia, concello e centro dos ciclos e módulos de formación profesional que teñen prazas dispoñibles e non teñen listaxe de espera.

Estas listaxes teñen unha finalidade exclusivamente informativa. Foron xeradas a finais de agosto e con posterioridade os datos poden variar puntualmente debido á resolución de reclamacións e recursos ou ao proceso de matriculación da 1ª adxudicación extraordinaria.

Lémbrese que nas solicitudes do período extraordinario de setembro pódese solicitar calquera centro, ciclo ou módulo que figure na oferta educativa de formación profesional (consulte “Oferta de FP“ no menú lateral), pero na adxudicación sempre teñen preferencia as solicitudes realizadas no mes de xullo (período ordinario de admisión) que permanecen en listaxe de espera sobre calquera solicitude realizada no período extraordinario de solicitudes de setembro.

AtenciónNon son listaxes de ciclos e módulos con matrícula liberada. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

 

Réxime ordinario

 

Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

Modalidade distancia
Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020

Resolución do 27 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/20.

  • O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 10 de xullo.
     

 
Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

  • 1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 12 de xullo de 2019 (este incluído).
  • 2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 9 de agosto de 2019 (este incluído).
Prazos proceso de admisión FP
Convocatoria de prazas nas residencias públicas universitarias e axudas de aloxamento UDC

(á espera de saír a nova convocatoria).

 

Residencia Universitaria Pública de Ferrol

Calle Sánchez Barcaiztegui, 28

15402 Ferrol

Tel.: 981 337 400 ext.: 3696

Residencia Univ. Pública de A Coruña “Elvira Bao”

Plaza Museo Nacional de Ciencia, 3

15011 A Coruña

Tel.: 881 024 003