Al DOGV 25 de maig de 2016 s’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Calendari Proves d’Accés 2016

INSCRIPCIÓ: del 26 de maig fins el 1 de juny de 2016.

  • PROVA GRAU MITJÀ: Realització de la PROVA: dilluns 20 de junio de 2016.
  • PROVA GRAU SUPERIOR: Realització de la PROVA: dimarts 21 de juny de 2016.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.