TODO FP EL PORTAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

TODO FP EL PORTAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

En els últims anys la FORMACIÓ PROFESSIONAL està experimentant un gran auge tant pel nombre d'alumnes, per la importància que la societat del coneixement atorga a la preparació pràctica en les diferents ocupacions i la necessitat de formació dels nostres joves. El portal del Ministeri d'Educació TodoFP és un exemple clar de la necessitat que existeix de conèixer tots els aspectes relacionats amb la Formació Professional i les constants novetats que sorgeixen contínuament en aquest camp.

En este portal podrem trobar informació sobre:
• Tota la Formació Professional
• Nous títols de FP
• Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
• Cicles Formatius de Grau Mitjà
• Cicles Formatius de Grau Superior
• Certificats de professionalitat
• Maoa de la Formació Professional a Espanya….

  • Posted by