A casa da xuventude de Vigo
- Para todos


A Casa Haz click aquí
A Casa da Xuventude é a principal infraestrutura da Concellaría de Xuventude deste Concello. Nela congréganse un conxunto de servizos pensados por e para o colectivo da mocidade desta cidade e, en xeral, para calquera rapaz interesado/a en utilizalos.


A Casa é o noso símbolo estético de identificación. Non a esqueces unha vez que a viches.

Os/as que xa a coñecen saben da súa peculiaridade como edificio que resulta único en toda a cidade e en toda Galicia. Podedes coñecer algo da súa historia nesta web ou podedes optar por vir visitala. É un lugar público, non tedes que pedir permiso para vela e aproveitaredes a visita para saber que vos ofrecemos.

Nesta sección atoparedes unha relación de cada un dos servizos que están situados nela. Anotade os horarios dos servizos de orientación xuvenil (emprego, turismo e estudante) que serán moi valiosos para aclarar e solicitar unha atención personalizada nos temas que traballa cada un.

Así que, navega connosco para coñecernos ou utiliza o correo electrónico para consultar e preguntar calquera dúbida que poidas ter. Escoitaremos as túas inquedanzas e tamén as túas propostas.

Estamos na rúa López Mora ,31. 36211 Vigo.

Casa da Xuventude

Historia
O Chalé O Pilar foi construído por Camilo Teijeiro Marín e supón a implantación mimética na cidade de formas pintorescas de procedencia centroeuropea, estrañas á tradición local. Na redacción do proxecto, que asina José Franco Montes en outubro de 1913, estaría presente a consulta dos repertorios de láminas austríacas, alemás, francesas, etc. que recollían as modalidades que esta estética adoptara nos diversos países europeos, en especial os módulos do "cottage"suízo ou alpino. O edificio recolle numerosos vocábulos pintorescos que aparecen quebrados, reforzándose coa inclusión de dúas torres nos ángulos, grande variedade de cubertas con tendencia a unha forte inclinación; diversidade de bufardas; amplos e pronunciados beirís con barrotes e estruturas de madeira que máis que elementos sustentantes funcionan como elementos decorativos.
O pintoresco mistúrase co modernista, estando tamén presentes as referencias neomedievalistas que non lle foron estrañas a esta estética. Os corpos torreados rematados en agudos capiteis, forman parte importante na definición plástica do edificio. A torre voada amosa unha fermosa galería de tipo oriel-window inglés, mentres que na máis alta o arquitecto sitúa sobre a pronunciada cuberta unha orixinal bufarda que actúa como miradoiro elevado coa típica cubrición pintoresca de finxida estrutura sustentante de madeira, rematándose o conxunto cun agudo chapitel.
O inmoble mantense hoxe sen alteracións aínda que afogado polas altas construcións circundantes, como afortunado supervivente do ataque especulativo que sufriu esta zona na que se fora conformando unha fermosa cidade xardín, hoxe desaparecida, que posuía exemplos de vivenda residencial de todas as tendencias. Neomedieval, ecléctica, pintoresca, e rexionalista. No ano 1927 proxecta José Franco Montes un Chalé para Antonio González Romero, que se situaría na rúa Alberto Fresco (hoxe Loriga), no que aínda sobrevivía a influencia pintoresca cunha certa aproximación á arquitectura rexionalista en alza nese momento.

Obxectivos ou para que estamos
Desenvolver actividades de carácter xuvenil, consideradas como aquelas actuacións xestionadas e pensadas por e para os mozos de Vigo nos distintos ámbitos da vida política, social, económica e cultural.

* Investigar, observar e detectar as necesidades do colectivo da mocidade de Vigo para despois ofrecer un servizo acorde a esa demanda.

* Fomentar a participación social do colectivo da mocidade e procurar que con esta acción os/as mozos/as se sintan representados nesta Concellaría de Xuventude. Queremos incrementar as vías de colaboración entre a Concellaría e os colectivos asociados e/ou grupos informais de mozos desta cidade.

* Escoitar, en xeral, as inquedanzas e intereses da nosa xuventude e logo, tentar ofrecerlles un programa de accións en harmonía co escoitado.Onde estamos
López Mora, 31. 36211.

Tfno.986.294806

Fax. 986.294934

xuventude@vigo.org

Punto xove:
Que é?
Un novo espazo coa pretensión fundamental de achegarnos á mocidade de Vigo a través da creación dun novo servizo situado no mesmo centro da cidade. Queremos incrementar as vías de intercambio e colaboración entre a mocidade e as institucións municipais. Así mesmo intentaremos colaborar no fomento da participación ofrecéndolles asesoramento e información en temas acordes cos seus intereses e as súas inquedanzas.


Este espazo está dividido en dúas plantas. Na primeira está situada unha oficina de información e asesoramento xuvenil con persoal técnico especializado e unha zona de autoconsulta e demanda informativa. Na segunda planta estan situados un servizo de acceso gratuíto a internet con equipamento de última xeración e unha sala multiusos pensada para as entidades e particulares interesados en realizar unha exposición, unha actividade formativa...

Que ofrece?
Información e asesoramento
Contacta con nós para estar informado daqueles temas de interese para TI: estudos, ocio e tempo de lecer, traballo, turismo, deportes, campos de traballo, voluntariado e asociacionismo,actividades culturais, sexualidade, transportes....
Ademais para estar ao corrente de todas as novas, contamos con paneis informativos e boletíns que fan referencia a temas moi interesantes: cursos e xornadas, bolsas e axudas, viaxes, eventos deportivos e culturais, (concertos, partidos, cine, teatro, ...) ofertas de emprego, premios e concursos...
Acceso libre a internet+conexión wiffi
Durante 1 hora diaria TI podes facer uso deste servizo. Pónte ao día nas tecnoloxías!!!Normas


Espazo artístico
- Dá a coñecer as TÚAS expresións culturais e artísticas.
- Exposicións de pintura, fotografía...
- Proxeccións de Audiovisuais

Sala multiusos
Participa das diferentes actividades :

- actividades de Noites e Tardes Vivas

- sala de lectura, realización de traballos académicos...

- sala de estudo diúrna e nocturna ( en período de exames)
Onde está?
Rúa López de Neira 27. (preto da rúa Principe)
36.202 Vigo
Teléfono: 986 22 30 04
puntoxove@vigo.org

Podes atoparnos no seguinte horario:
Luns a Venres de 9:30 a 14 hs e
Luns a Xoves de 17 a 20 hs.
Comentarios

Agregar comentario

Rellene los campos de abajo para dejar su comentario.

Extras (Negrita / Cursiva / URL / Imagen):


happy tongue shusto surprise hnothing guino sorppreitaModeración activada en el blog. El comentario necesita la aprobación del administrador antes de su publicación.