Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo

 

Dende a Escola, invitan ao alumnado de 1º e 2º bacharelato os próximos días 29 de abril ou 6 de maio de 13 horas a 14 horas a unha sesión informativa, na cal se falará sobre os plans de estudos dos dous graos que se imparten na Escola, titulacións únicas no SUG, e falaremos das súas multidisciplinares saídas profesionais. Os devanditos graos son:

 

-          Grao en Enxeñaría da enerxía,  http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ee/

-          Grao en Enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticoshttp://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-erme/

 

Para poder acceder só ten que clickar no seguinte link. O contrasinal do perfil de ESTUDANTADO é lDLD6QsL (ele-De-Ele-De-6-Qu-ese-Ele)

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3099410664

 

Esperamos que tanto o voso alumando como os seus pais ou titores e vostedes mesmos poidan asistir. 

 

Para máis información non deixe de visitar a nosa web a as nosas redes sociais.

 

Web: http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/

Instragram: https://www.instagram.com/escuelaminasyenergiavigo/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/escuelaminasyenergiavigo

Twitter: https://twitter.com/eME_Vigo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0-4jP2KBPwuMBBuSbBP5hg

XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS UNIV. A CORUÑA

O vindeiro xoves 8 de abril celebraremos unha XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS, para dar a coñecer ao Futuro Estudante a nosa ampla oferta de titulacións de Grao e a Vida Universitaria
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/portas_abertas/en horario de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, a través de Teams.
 
Manteremos vídeoconferencias simultáneas en vivo, unha por cada Rama e Coñecemento, seguindo o seguinte esquema:
a. Perfil de ingreso
b. Por que estudar este Grao na UDC
c. Contido da titulación
d. Saídas profesionais
e. Enderezo electrónico de contacto, ao final da presentación, para posteriores consultas sobre a/s titulación/s.
 
O alumnado poderá:
 • Conectarse directamente premendo na ligazón que figura ao lado de cada titulación no horario sinalado. Non é necesaria inscripción previa nin ter instalado Teams.
 • Interactuar cos relatores e aclarar as súas dúbidas
 • Visitar virtualmente os Centros da UDC: Facultades, Escolas, Residencias, Instalacións deportivas…
 • Ver os testemuños de alumnado matriculado e egresado
 • Participar en retos e obradoiros e conseguir agasallos
 
 
Haberá vídeoconferencias sobre ABAU e PREINSCRIPCIÓN en horario de mañá e tarde e un PUNTO DE INFORMACIÓN atendido polo persoal do Servizo de Estudantes durante toda a Xornada.

PROBAS DE ACCESO O CSHG

Agora as probas de acceso o CSHG pódense facer dende a casa e visitalo tamén! 

Dende o CSHG queremos informarche que as probas de acceso para os canditatos/as a estudar dirección hoteleira no CSHG serán en formato online e pódense facer martes ou xoves en horario de 9 a 14 horas. Se precisas unha alternativa, contacta connosco.

O proceso é similar ao anterior, só hai que cumprimetar unha preinscipción na web no seguinte enlace.

Se nos queren coñecer en detalle facemos xornadas de portas abertas on line tanto personalizadas coma a grupos e colexios. Para iso só teñen que enviar un correo electrónico a info@cshg.es para pechar unha cita, chamar ao 981 54 25 19 ou enviar un WhatsApp ao 689 188 437.

Recordarche tamén que estamos en proceso de convertir a titulación de Diploma Superior de Xestión Hoteleira en grao e en xullo sairá a convocatoria de axudas ao estudo que cubren entre un 50 e 80% da matrícula, ademáis das exencións por familia numerosa e matrícula de honra.

Un saúdo

ESNE Asturias

 

ESNE Asturias, como escuela universitaria dinámica e innovadora, ha ampliado la oferta formativa para el próximo curso 2021-22 con tres nuevas titulaciones, pasando a ser la totalidad de  titulaciones la siguiente:

 

 • DISEÑO GRÁFICO
 • INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL VIDEOJUEGO
 • ANIMACIÓN
 • COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (nueva)
 • DISEÑO DE MODA
 • COMUNICACIÓN DE MARCAS E INDUSTRIA DE LA MODA (nueva)
 • ARQUITECTURA DE INTERIORES
 • INDUSTRIA Y GESTIÓN DE PRODUCTO (nueva)

UNIferia, a Feira Virtual das Universidades españolas

 

Do 22 ao 24 de febreiro celebraremos a terceira edición de UNIferia, a Feira Virtual das Universidades españolas, promovida pola CRUE que permite o encontro dos Futuros Estudantes cos Graos que se van a impartir o vindeiro curso 2021-22. Funciona como unha Feira Universitaria presencial: https://grado-uniferia.crue.org/ 

 

Universidade da Coruña (UDC), terá un espazo virtual baixo o lema: ENTRA NO FUTURO, no que lle ofreceremos ao seu alumnado que coñeza de primeira man a nosa ampla oferta académica de Graos dos Campus da Coruña e de Ferrol, coñeza a Vida Universitaria que lle espera e poida consultar as dúbidas que teña de notas de corte, aloxamento… 

 

Parécenos unha oportunidade perfecta para un primeiro contacto co mundo universitario que teñen ás portas, polo que nos permitimos solicitarlles que organicen titorías exclusivas para que o alumnado de Bacharelato/CFGS se conecte a:  https://grado-uniferia.crue.org/

 

O horario é amplo de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h e o persoal da UDC estará pendente deles para solucionarlles calquera consulta ou aclaración que precisen. 

 

A navegación por UNIFERIA é libre, tras rexistrarse.

 

Nesta ligazón poden ver un vídeo resumen de UNIferia 2021 e as posibilidades que ofrece: 

 

UNIferia-2021-video-resumo-galego.mp4

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

 

Compartimos algún material de difusión sobre os estudos ofertados pola Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia (título de grao), por se é de interese:

1. Guía dinámica da Escola: https://escolaconservacion.gal/guia-de-contidos-da-escola/
2. Vídeo: Guía dinámica da Escola: https://www.youtube.com/watch?v=P77_l7TeYzc
3. Vídeo de difusión xeral da Escola:https://www.youtube.com/watch?v=0jgqMhhm8-o
4. Reportaxe de TVE2 sobre o proxecto Erasmus da Escola: https://www.youtube.com/watch?v=M6VIIdnOMqo

MODELOS DE EXAME ABAU 2021

Podes desrcargas os modelos de exame da ABAU 2021 que tamén traballaredes na aula cos vosos docentes.

Descarga AQUÍ

PARAMETROS DE PONDERACIÓN ABAU 2021

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA CURSO: 2020 – 2021

 

PREME AQUÍ

NOTAS DE CORTE DAS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS GALEGAS

 

Descarga as notas de corte das titulacións universitarias galegas do alumnado que se matriculou no curso 200/2021.

PREME AQUÍ

(actualización 12/11/2020)

Guía de Orientación Profesional de 4º da ESO 2000/2021

 

Xa está dispoñible a Guía de Orientación Profesional de 4º da ESO, podedes descargala desde AQUÍ

 

ou copiando o seguinte enlace: https://issuu.com/juanluisrr/docs/op_4eso_2020-2021_v._

Guía de Orientación Profesional de Bacharelato 2020.2021

 

Podesdes descargar a guía de orientación profesional de bacharelato (primeira versión deste curso 2020/2021) desde AQUÍ

 

https://issuu.com/juanluisrr/docs/op_2bach_2020-2021_v.1

ADMISIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL

Escribo este post ya que algunas familias me habéis preguntado en este estado de alarma sobre los plazos de admision a la Formación profesional.

A fecha de hoy, 22 de mayo, todavía no hay plazo para la admisión para el próximo curso 2020/2021, de todas maneras a modo orientativo expongo los plazos oficiales de admisión para cada uno de los ciclos del año pasado, que probablemente sean muy similares:

- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. (para alumnado sin título de la ESO con 15 años o más)

   Cuando finalice la junta de evaluación extraordinaria (septiembre) el tutor/a emitirá el Consejo Orientador.

   La solicitud oficial el año pasado se hizo del 2 al 12 de septiembre.

   Toda la información de la Formación Profesional Básica aquí.

-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (con título de la ESO)

   La solicitud se realiza al acabar el curso, el año pasado fue del 24 de junio al 2 de julio y del 2 al 10 de septiembre.

-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (Con título de Bachiller o Grado Medio)

  La solicitud se realiza también del 24 de junio al 2 de julio.

 

 

NUEVOS EXAMENES ABAU 2020

 

Ni se reducirán contenidos ni se bajará el nivel en la corrección, pero habrá mucha opcionalidad en los exámenes para que el alumnado no se vea perjudicado por el confinamiento.

En la web se ha publicado un modelo de examen de cada materia, puedes acceder desde aquí:

modelos de examen ABAU 2020

 

Cada profesor te irá explicando los detalles de los nuevos exámenes.

PONDERACIONES 2020-2021

En este enlace se puede acceder a las ponderaciones de las materias voluntarias de la EBAU publicadas por la CIUG para el curso 20/21

PINCHA AQUI

Si en este enlace tienes problemas lo puedes descargar desde YAQ.ES 

Notas de corte 2019/20

 

En este enlace podremos ver las notas de corte del alumnado que está ahora cursando 1º de grado universitario en Galicia. Son notas de corte actualizadas a 31 de octubre 2019.

PINCHA AQUI

 

RECORDARTOS QUE LA ÚNICA FUENTE OFICIAL ES LA CIUG, visitad siempre esta página, cualquier cambio saldrá priemro aquí.

Calendario de probas de acceso a ciclos medios e Formación Profesional Convocatoria 2019

Inscrición para a proba: 7-22 marzo

Celebración da proba: 28 maio.

 

Toda á información en:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

Como subir nota na ABAU

Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación da Parte Obrigatoria da proba.

Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior.

 

Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación de calquera das materias da Parte Voluntaria.

Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior, e tendo en conta o período de validez de superación das materias obxecto de exame na Parte Voluntaria establecido.

Nas sucesivas convocatorias a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade realizarase na universidade pública á que estea adscrito, ós indicados efectos, o centro de educación secundaria no que superasen o segundo curso de bacharelato ou na universidade á que estea adscrito o instituto de educación secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.

Calendario das probas ABAU No curso 2018/2019

 

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU):

CONVOCATORIA ORDINARIA: XUÑO mércores xoves venres 12 13 14

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: XULLO mércores xoves venres 10 11 12

 

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida. Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación; neste caso deberán examinarse da totalidade das materias que configuran a Parte Obrigatoria da ABAU. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que sexa superior á anterior.

Aos efectos da súa ponderación, as cualificacións das materias troncales de opción obxecto de exame na Parte Voluntaria da ABAU e a da materia troncal de modalidade obxecto de exame na Parte Obrigatoria da ABAU Terán validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas; exemplo, para aqueles que as superen na convocatoria Ordinaria e Extraordinaria de 2019, a nota das materias da Parte Voluntaria e da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria terá validez para o acceso á universidade nos cursos 2019-2020 e 2020-2021. Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación de calquera das materias da Parte Voluntaria. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior. Nas sucesivas convocatorias a proba realizarase na universidade pública á que estea adscrito, aos indicados efectos, o centro de educación secuandaria no que se superase o segundo curso de bacharelato ou no universidade á que estea adscrito o instituto de educación secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.

Táboa de ponderacións acceso 2019-2020

 

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

- CURSO: 2019 – 2020 -

PINCHA AQUÍ

Notas de corte e prazas ofertadas curso 2018-2019

 

 

En este enlace encontrareis las notas de corte y las plazas ofertadas de las titulaciones de Galicia en el presente curso 2018-2019.

PINCHA AQUÍ

 

back to top