Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo

 

Dende a Escola, invitan ao alumnado de 1º e 2º bacharelato os próximos días 29 de abril ou 6 de maio de 13 horas a 14 horas a unha sesión informativa, na cal se falará sobre os plans de estudos dos dous graos que se imparten na Escola, titulacións únicas no SUG, e falaremos das súas multidisciplinares saídas profesionais. Os devanditos graos son:

 

-          Grao en Enxeñaría da enerxía,  http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ee/

-          Grao en Enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticoshttp://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-erme/

 

Para poder acceder só ten que clickar no seguinte link. O contrasinal do perfil de ESTUDANTADO é lDLD6QsL (ele-De-Ele-De-6-Qu-ese-Ele)

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3099410664

 

Esperamos que tanto o voso alumando como os seus pais ou titores e vostedes mesmos poidan asistir. 

 

Para máis información non deixe de visitar a nosa web a as nosas redes sociais.

 

Web: http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/

Instragram: https://www.instagram.com/escuelaminasyenergiavigo/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/escuelaminasyenergiavigo

Twitter: https://twitter.com/eME_Vigo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0-4jP2KBPwuMBBuSbBP5hg

 

back to top