Bienvenido/a al blog


PREINSCRIPCION EN TODAS LAS COMUNIDADES

 

 

Preinscripción online 2022: fechas, formularios y nuestros mejores consejos.

No te pierdas este artículo si quieres preinscribirte fuera de Galicia. Si las universidades que te interesan se reparten entre más de una comunidad, tendrás que entregar el formulario de cada comunidad correspondiente.

Cada comunidad tiene un modelo de preinscripción propio (tienes los vínculos abajo) que vale para solicitar plaza en todas sus universidades públicas. La única excepción es la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que aunque es pública, tiene un formulario propio.

Si todas las universidades donde quieres solicitar plaza son públicas y de una misma comunidad autónoma, debes entregar un solo formulario de preinscripción donde nombras todos los grados/universidades que te interesan. Se puede presentar online o en cualquiera de las universidades públicas de la comunidad.

lineagraz.gif


TOMA DE DECISIÓN EN 2º DE BACH

 

1.- Primeiro realizaremos un cuestionario e tomaremos nota dos resultados:

     Ir ao "Orienta Line" (menu da dereita). Entrar na porta "cuestionarios", marcar "2. Si estás en bachi." e realizar os dous cuestioanrios para calcular posteriormente a media: "Cualidades" e "Gustos". A media a cubriremos na folla do orientador coas tres primeiras recomendacións.

 

2.- Buscar as táboas de ponderacións de Galicia ou outra comunidade. (Actualizado a xaneiro de 2022).

 

3.- Analizar as notas de corte do presente curso 2021-2022.

 

3.- Buscar todas as titulacións que interesen no mapa de España. (Orienta line). Na porta "Universidade" e despois "grados" ou "universidade" segundo interese.

lineagraz.gif


Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo

 

Dende a Escola, invitan ao alumnado de 1º e 2º bacharelato os próximos días 29 de abril ou 6 de maio de 13 horas a 14 horas a unha sesión informativa, na cal se falará sobre os plans de estudos dos dous graos que se imparten na Escola, titulacións únicas no SUG, e falaremos das súas multidisciplinares saídas profesionais. Os devanditos graos son:

 

-          Grao en Enxeñaría da enerxía,  http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ee/

-          Grao en Enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticoshttp://minaseenerxia.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-erme/

 

Para poder acceder só ten que clickar no seguinte link. O contrasinal do perfil de ESTUDANTADO é lDLD6QsL (ele-De-Ele-De-6-Qu-ese-Ele)

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3099410664

 

Esperamos que tanto o voso alumando como os seus pais ou titores e vostedes mesmos poidan asistir. 

 

Para máis información non deixe de visitar a nosa web a as nosas redes sociais.

 

Web: http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/

Instragram: https://www.instagram.com/escuelaminasyenergiavigo/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/escuelaminasyenergiavigo

Twitter: https://twitter.com/eME_Vigo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0-4jP2KBPwuMBBuSbBP5hg

lineagraz.gif


XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS UNIV. A CORUÑA

O vindeiro xoves 8 de abril celebraremos unha XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS, para dar a coñecer ao Futuro Estudante a nosa ampla oferta de titulacións de Grao e a Vida Universitaria
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/portas_abertas/en horario de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, a través de Teams.
 
Manteremos vídeoconferencias simultáneas en vivo, unha por cada Rama e Coñecemento, seguindo o seguinte esquema:
a. Perfil de ingreso
b. Por que estudar este Grao na UDC
c. Contido da titulación
d. Saídas profesionais
e. Enderezo electrónico de contacto, ao final da presentación, para posteriores consultas sobre a/s titulación/s.
 
O alumnado poderá:
  • Conectarse directamente premendo na ligazón que figura ao lado de cada titulación no horario sinalado. Non é necesaria inscripción previa nin ter instalado Teams.
  • Interactuar cos relatores e aclarar as súas dúbidas
  • Visitar virtualmente os Centros da UDC: Facultades, Escolas, Residencias, Instalacións deportivas...
  • Ver os testemuños de alumnado matriculado e egresado
  • Participar en retos e obradoiros e conseguir agasallos
 
 
Haberá vídeoconferencias sobre ABAU e PREINSCRIPCIÓN en horario de mañá e tarde e un PUNTO DE INFORMACIÓN atendido polo persoal do Servizo de Estudantes durante toda a Xornada.

lineagraz.gif


PROBAS DE ACCESO O CSHG

Agora as probas de acceso o CSHG pódense facer dende a casa e visitalo tamén! 

Dende o CSHG queremos informarche que as probas de acceso para os canditatos/as a estudar dirección hoteleira no CSHG serán en formato online e pódense facer martes ou xoves en horario de 9 a 14 horas. Se precisas unha alternativa, contacta connosco.

O proceso é similar ao anterior, só hai que cumprimetar unha preinscipción na web no seguinte enlace.

Se nos queren coñecer en detalle facemos xornadas de portas abertas on line tanto personalizadas coma a grupos e colexios. Para iso só teñen que enviar un correo electrónico a info@cshg.es para pechar unha cita, chamar ao 981 54 25 19 ou enviar un WhatsApp ao 689 188 437.

Recordarche tamén que estamos en proceso de convertir a titulación de Diploma Superior de Xestión Hoteleira en grao e en xullo sairá a convocatoria de axudas ao estudo que cubren entre un 50 e 80% da matrícula, ademáis das exencións por familia numerosa e matrícula de honra.

Un saúdo

lineagraz.gif

2022