ORIENTA

Se descargas o programa informático ORIENTA podes instalalo no teu ordenador e terás acceso a cuestionarios de orientación académica e profesional, información sobre estudos de Formación Profesional (Básica, de Grao Medio e de Grao Superior) e sobre Graos Universitarios.

Se accedes a OrientaLine terás a versión online e reducida do programa ORIENTA.