FORMACIÓN PROFESIONAL

Toda a información sobre ciclos formativos de Formación Profesional podes consultala en www.edu.xunta.es/fp

Na marxe dereita no apartado “FORMACIÓN PROFESIONAL” tes enlaces con información máis detallada sobre ciclos formativos básicos, de grao medio e de grao superior, así como os requisitos de acceso,as probas e o procedemento de admisión a ciclos formativos de formación profesional.