AXUDA ADQUISICIÓN LIBROS E MATERIAL CURSO 2013/14

ADQUISICIÓN LIBROS E MATERIAL DIDÁCTICO E COMPLEMENTARIO PARA ALUMNADO DE ENSINO OBRIGATORIO EN GALICIA PARA O CURSO 2013/14

No seguinte enlace están recollidos os aspectos fundamentais das axudas e o acceso a WEB da Consellería con toda a información e documentación das mesmas: AXUDAS LIBROS E MATERIAL CURSO 2013/14