SISTEMA EDUCATIVO LOE

Nos seguintes enlaces encontrarás información sobre o Sistema Educativo actual LOE:

.- Un cadro resumo con todas as ensinazas desde primaria ata a universidade (Ministerio de Educación y Ciencias)
ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO LOE

.- Un enlace coa páxina WEB do “Ministerio de Educación y Ciencia” na que se recolle información sobre todos os estudos do sistema educativo actual: que estudar e onde.
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: TODAS AS ENSINANZAS