BACHARELATO INTERNACIONAL

Desde o curso 2008/09 tamén se imparte no centro o Bacharelato Internacional.

Na seguinte ligázón tedes o cadro coa oferta de materias deste bacharelato para o curso 2013/14: OFERTA BI 2013/14

Na páxina WEB do instituto podedes encontrar máis información sobre as caractarísticas e organización do BACHARELATO INTERNACIONAL

TRÍPTICO INFORMATIVO DO BACHARELATO INTERNACIONAL

MODELO SOLICITUDE DE PRAZA BACHARELATO INTERNACIONAL CURSO 2013/14