BACHARELATO

BACHARELATO
Características xerais do bacharelato LOE

O instituto do IES do CASTRO oferta dúas modalidades de Bacharelato:
.- CIENCIAS E TECNOLOXÍA
.- HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Nas seguintes ligazóns tes a oferta do instituto nas dúas modalidades e os posibles itinerarios dentro de cada unha delas:
PRIMEIRO DE BACHARELATO
SEGUNDO DE BACHARELATO
NOTA: a dirección do instituto pode variar a oferta de optativas en función da demanda das mesmas xa que é necesario un número mínimo de alumnado para que se poidan impartir. Tamén pode presentar un modelo de posible preinscripción ou de matrícula que presente estes itinerarios de forma que facilite a organización do curso.

Na seguinte ligazón están recollidos todas as instrucións e documentos do proceso de admisión para o curso 2013/14: ADMISIÓN NOVO ALUMANDO NO CENTRO 2013/14