UNIVERSIDADE

ESTUDOS UNIVERSITARIOS: A NOVA UNIVERSIDADE - ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PLAN BOLONIA)

Desde o curso 2008/09 foronse implantando os novos estudos universitarios conforme ao plan Bolonia. Desde este curso 2010/11 todas as titulacións se converteron en GRAOS. Neste enlace tedes un resumo da NOVA ESTRUCUTRA DA UNIVERSIDADE .

Na páxina EDUCAWEB.COM tamén tedes información das ensinanzas universitarias no ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, e a descripción dos ESTUDOS UNIVERSITARIOS.

A UNIVERSIDADE EN GALICIA

Enlaces coas WEBS das tres universidades galegas:
UNIVERSIDADE DE VIGO - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Oferta de titulacións (graos) e número de prazas no curso 2012/13 no Sistema Universitario Galego: TITULACIÓNS E PRAZAS CURSO 2013/14

A Consellería de Educación e Ordenación Univesitaria presentou en marzo de 2011 a Guía do Sistema Universitario de Galicia actualizada e adaptada ao Plan Bolonia. No seguinte enlace podedes consultar ou descargar a nova guía: GUÍA SUG

Oferta doutras universidades españolas e servizos de preinscripción e información de cada universidade:
OUTRAS UNIVERSIDADES SERVIZOS DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

BUSCADOR DE ESTUDOS E TITULACIÓNS DE UNIVERSIA
BUSCADOR DE UNIVERSIDADES Y CENTROS YAQ.ES
BUSCADOR DE GRAOS UNIVERSITARIOS EDUCAWEB

No seguinte enlace tedes un buscador do Ministerio de Educación con todas as titulacións e universidades de España: OFERTA NACIONAL DE TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

REGISTRO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TÍTULOS (RUCT)
Tal como indica a páxina WEB do “Ministerio de Educación y Ciencia”, O RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos) creouse no ano 2008 para proporcionar a información máis relevante sobre as universidades, centros e os títulos que conforman o sistema universitario español, no que constan inscritos os novos títulos de Grao, Máster e Doutorado oficiais. Ademais, o RUCT ten carácter público e de rexistro administrativo, e foi concebido como un instrumento en continua actualización.