Lexislación educativa

LEXISLACIÓN EDUCATIVA EN GALICIA - WEB CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Aquí, na páxina oficial da Consellería, podes encontrar a normativa dos diferentes niveis educativos e outros aspectos referidos a educación

Nos dous seguintes enlaces podes consultar o Diario Oficial de Galicia e o Boletín Oficial do Estado.
DOG.jpg

BOE2.jpg

Outros enlaces sobre lexislación ou con recompilación de normativa educativa:

.- Todos os BOLETÍNS OFICIAIS

.- Páxina WEB do IES Leixa de de Ferrol

.- Lexislación educativa en Galicia - onosolar.net

.- Recompilación lexislativa - IES Ricardo Mella de Vigo