Pensem en el futur…

Els alumnes de 4t d'ESO esteu a punt de començar el vostre treball de síntesi “Pensem en el futur…”. Durant els propers dies portareu a terme una sèrie d'activitats que us ajudaran a conéixer quines son les sortides acadèmiques i laborals després de l'ESO.

Aquesta web us será de molta utilitat:
Estudiar a Catalunya

Podeu baixar-vos el dossier del Tds: Pensar

Ànims i bona feina!

Activitats d'orientació a 3r ESO

A partir d'aquesta setmana, els alumnes de 3r d'ESO iniciareu el procés d'orientació. A partir d'aquest moment haureu de decidir cap on voleu orientar el vostre itinerari acadèmic i professional.

El primer pas per orientar-vos és saber el que més us agrada i el que més us interessa. Però amb això no en tenim prou, cal saber si les vostres aptitus i habilitats coincideixen amb els vostres interessos. I, d'altra banda, és important reconèixer què valoreu més d'una feina.

Us proposem que feu un qüestionari que us ajudarà a concretar tot això.

sistema_educatiu.jpg

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS A CFGM I CFGS PROFESSIONALS

Termini d'inscripció: del 20 al 29 de març de 2017

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2017.

Convoca també les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2017.També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2017) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

PROVA D'ACCÉS A CFGM D' ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Termini d'inscripció: del 20 al 29 de març de 2017
El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny per a les persones que volen accedir a un cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

La prova d'accés s'organitza com una única prova amb una part comuna i una altra d'específica. L'objectiu de la part comuna és acreditar la maduresa en relació amb les competències bàsiques de l'educació secundària obligatòria (ESO), i el de la part específica, demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit ensenyaments d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà.

Les persones que tenen el graduat en educació secundària obligatòria només han de fer la part específica de la prova.

Les persones que no tenen el graduat en educació secundària obligatòria (o d'estudis declarats equivalents) han de fer les dues parts de la prova. Aquestes persones, per presentar-se a la prova han de tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any 2017.

Saló de l' Ensenyament 2017

El Saló de l'Ensenyament, una de les grans cites de l'àmbit educatiu a Catalunya, tindrà lloc del 22 al 26de març de 2017.

La trobada agrupa diverses iniciatives destinades a estudiants i professionals del món de l'ensenyament, amb l'objectiu d'oferir una informació àmplia i actualitzada de l'oferta d'estudis a Catalunya.
salo_ensenyament.jpg