Inscripció a les proves d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà i a Cicle Formatiu de Grau Superior.

Termini d’inscripció: del 15 al 25 de març de 2021. El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2021. Convoca també les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat. Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2021) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

 

En aquest document trobareu la informació de la web de manera més resumida.