Programa de Formació i Inserció

Els programes de Formació i Inserció (PFI) s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació.

Requsits :
Joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa i, prioritàriament, a menors de 21 anys que no hagin obtingut el graduat.

Què s'estudia?

punto1.gif Formació Professional específica( mòduls A): Té la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional, a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l'Institut Català de les Qualificacions a Catalunya i, alhora, iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.

punto1.gif Formació bàsica de caràcter general ( mòduls B): Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral( estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc)

punto1.gif Formació per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria ( mòduls C) ( de caràcter voluntari): Aquests mòduls permeten obtenir el graduat en educació secundària, sempre que estiguin aprovats els mòduls obligatoris. En general, es cursen en els cenres de formació de persones adultes.

Certificació : Un cop finalitzat el programa, els alumnes obtenen una certificació acadèmica en la qual consta la qualificació professional que ha acreditat. Aquesta acreditació tindrà efectes per a l'obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.

Al nostre institut ofertem el PIP Auxiliar de comerç i atenció al Públic. Podeu consultar el seu bloc i així us podreu fer una idea sobre aquests estudis.