Activitats d’orientació a 3r d’ESO

A partir d’aquesta setmana, els alumnes de 3r d’ESO iniciareu el procés d’orientació. A partir d’aquest moment haureu de decidir cap on voleu orientar el vostre itinerari acadèmic i professional. El primer pas per orientar-vos és saber el que més us agrada i el que més us interessa. Però amb això no en tenim prou, cal saber si les vostres aptitus i habilitats coincideixen amb els vostres interessos. I, d’altra banda, és important reconèixer què valoreu més d’una feina. Us proposem que feu un qüestionari que us ajudarà a concretar tot això.

sistema_educatiu.jpg

A més a més, a partir del 21 de març fins al 21 de juny podreu accedir al Navegador d’ Estudis i Professions ( NEPTU) d’ Educaweb. Aquest portal és un buscador d’estudis i professions, on podreu consultar i cercar un món d’informació sobre les possibilitats del vostre futur acadèmic i professional. Sol.liciteu al tutor/a el nom i contrasenya d’accés. 

INS. Castellbisbal

Horari de consulta

Alumnes/pares:
Concertar cita amb les orientadores a través del tutor/a.
Telf.: 937721969

Orientadors:
Manoli Rodríguez Cota ( referent de 1r i 2n d’ESO)

Àngela Bosch Guiral ( referent de 3r i 4t d’ESO)

Antonio Jáñez González (referent de postobligatòria)

 

El Orienta

icon.png

Administración