Inscripció a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

Termini d’inscripció: del 15 al 25 de març de 2019. El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2019. Convoca també les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2019.També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2019) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

INS. Castellbisbal

Horari de consulta

Alumnes/pares:
Concertar cita amb les orientadores a través del tutor/a.
Telf.: 937721969

Orientadors:
Manoli Rodríguez Cota ( referent de 1r i 2n d’ESO)

Àngela Bosch Guiral ( referent de 3r i 4t d’ESO)

Antonio Jáñez González (referent de postobligatòria)

 

El Orienta

icon.png

Administración