Go to content Go to menu

Erdi mailarako dokumentazioa

Zikloen eskaintza

Sarrera notak 16-17 ikasturtean eta 17-18 ikasturtean

Ziklo bakoitzean kontuan hartu beharreko baldintzak, ezaugarriak…

Proba artistikoetako aurreinskripzio datak

 

Goi mailarako dokumentazioa

Zikloen eskaintza

Sarrera notak 16-17 ikasturtean eta 17-18 ikasturtean

Ziklo bakoitzean kontuan hartu beharreko baldintzak, ezaugarriak…

Proba artistikoetako aurreinskripzio datak

LHko erdi mailako zizkloetan sartzeko aurkezten den notari buruzko zalantzen aurrean, legeak argi esaten du:

“4. Honela lortuko da erdi mailako zikloetan sartzeko nota:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua duten ikasleak: DBHko laugarren maila arte, azken hori barne, egindako irakasgai, proiektu eta eremuetan lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa”

 

En relación con las dudas sobre qué nota se presenta para el acceso a ciclo medio de FP la norma dice exactamente:

“4. La Nota de acceso a ciclos de grado medio se obtendrá del siguiente modo:

a) Alumnado con título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias, proyectos y ámbitos cursados hasta cuarto de la ESO inclusive”

ORDEN FORAL 54/2016, DE 29 DE ABRIL

 

2018ko maiatzaren 7tik 11 arte.

Del 07 al 11 de mayo de 2018.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/44/Anuncio-24/

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2018/44/Anuncio-24/

Aurreinskripzio epea: martxoaren 19tik 27ra

Plazo de preinscripción: del 19 al 27 de marzo.

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/45/Anuncio-8/

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2018/45/Anuncio-8/