AQUÍ ATOPANSE OS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAL DE MODALIDADE PARA ACCEDER AOS GRAOS DO SUG NO CURSO 17/18.