A la RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d’admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2016-2017, així com altres acords de l’esmentada comissió.

 

Trobareu més informació sobre la preinscripció universitària per al curs 2016-2017 en aquest enllaç: http://www.ceice.gva.es/web/universidad/preinscripcion


 

 A la Resolució d’1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (DOCV nº 7797, de 03-06-2016),s’han publicat els  terminis de presentació de sol·licitud de plaça escolar, per als ensenyaments d’FP (Bàsica i Grau Mitjà i Grau Superior i Formació Professional de 2ª Oportunitat) impartits en aquest centre, que són els següents:

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

- Període ordinari: del 6 al 10 de juny, ambdós inclosos.

- Període extraordinari: del 13 i el 15 de juliol, ambdos inclosos. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ i DE GRAU SUPERIOR

- Període únic: del 7 al 17 de juny, ambdós inclosos.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA SEGONA OPORTUNITAT

- Període únic: de l’1 al 9 de setembre, ambdós inclosos

Molt important:

Per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud d’FP, cal usar l’ASSISTENT TELEMÀTIC, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica.

Assistent Telemàtic: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado

La preinscripció s’entregarà en el centre escollit com a primera opció.

NOVETAT: L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ÉS DIRECTE PER A QUI TINGA EL TÍTOL DE TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (cicle formatiu de grau mitjà).

 

Recordar que el requisit acàdemic es pot recollir al centre on havieu cursat estudis i s’ha de presentar al centre on s’ha fet la preinscripció:

- Per a l’alumnat que obté el requisit acadèmic: del 22 al 29 de juny

- Per a l’alumnat que fa la prova d’accés o altres vies: fins el 11 de juliol.

 


 
 
Al DOGV 25 de maig de 2016 s’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Calendari Proves d’Accés 2016

INSCRIPCIÓ: del 26 de maig fins el 1 de juny de 2016.

  • PROVA GRAU MITJÀ: Realització de la PROVA: dilluns 20 de junio de 2016.
  • PROVA GRAU SUPERIOR: Realització de la PROVA: dimarts 21 de juny de 2016.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

 

Al DOCV del 22 d’Abril han eixit publicats els calendaris d’admissió d’alumnes del proper curs 2016/2017. El podeu descarregar a l’enllaç següent:

           CALENDARI ADMISSIÓ I MATRICULA CURS 2016-2017 

Es recorda que, tal i com indica el calendari, el procés d’admissió comença el dia 23 de maig i finalitza el dia 2 de juny. Aquest procés es realitzarà de manera TELEMÀTICA. A partir de la data d’inici del procediment d’admissió (23 de maig) es penjaran els enllaços corresponents per iniciar els tràmits telemàtics

 Per a mes informació:  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado


 

 

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d’accés a la universitat curs 2016-2017:

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/prueba-de-acceso-a-la-universidad-pau-